Junts per Catalunya ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu y del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGDP), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

Identitat: COALICIÓ ELECTORAL LLIURES PER EUROPA – JUNTS

Domicili: C/ Provença, núm. 339 (08037 Barcelona)

NIF. Núm. V674268177

Telèfon:  93 236 31 00

Correu electrònicdades@juntspercatalunya.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La coalició electoral Lliures per Europa—Junts informa que tractem les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web amb estricta confidencialitat, d’acord amb la normativa sobre protecció de dades vigent.

La finalitat del tractament és

  • Gestionar la vinculació amb la Coalició electoral Lliures per Europa—Junts i la participació als actes, activitats i esdeveniments que organitzi i, si s’escau, els pagaments de les donacions i/o quotes que es facin.
  • Informar (també per via electrònica) sobre actes, activitats i esdeveniments organitzats per la Coalició electoral Lliures per Europa—Junts.

Serà necessari que s’omplin els camps dels formularis assenyalats com a “obligatoris”. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment podria suposar que no es puguin dur a terme les finalitats referides anteriorment.

Cal que se’ns comuniquin les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i sense errors.

La coalició electoral Lliures per Europa—Junts es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, i garanteix que es tractaran implementant totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la  legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

 

Per quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals dels usuaris es conservaran durant el termini previst per la normativa vigent (especialment, fiscal, comptable i de prevenció de riscos); les dades de la resta d’usuaris es mantindran mentre no se’n sol·liciti la seva supressió per a poder-te mantenir informat dels actes, activitats i esdeveniments de la Coalició electoral Lliures per Europa—Junts. 

 

Quina es la legitimació pel tractament de les dades?  

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’usuari.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades podran comunicar-se a les entitats que es derivin de la Coalició electoral Lliures per Europa—Junts, en l’àmbit cultural, social i polític, per a les mateixes finalitats referides anteriorment, i a l’Administració Pública en els supòsits previstos legalment.

Així mateix, en el cas de les donacions o el pagament de quotes, es podran comunicar les dades a entitats financeres o a plataformes de pagament dels Estats Units d’Amèrica adherides al “Privacy Shield”.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’usuari pot exercir al seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no són necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides. També podran sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins aquell moment.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili de la coalició Junts per Catalunya,  C/Provença, núm. 339, (08037) Barcelona, o sol·licitar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a  dades@juntspercatalunya.cat

En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-se a la Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agps.es – C/ Jorge Juan, 6 de Madrid) .